عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

[ad_1]

عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

25 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه

در اینبخش مجموعه از عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه و احساسی
را مرور میکنیم. فصل پاییز، فصل زنده شدن خاطرات اسـت، وقتی کـه
باران پاییزی شروع بـه باریدن می‌کند ناخودآگاه بـه عمق خاطرات
خود می‌رویم. گاهی اوقات دوست داریم این احساس درونی مان رابا
دیگران بـه اشتراک بگذاریم، بهمین منظور امروز مجموعه اي زیبا از
عکسها، متن ها و شعرهای بارانی پاییز رابه همراه هم می‌بینیم.

 

عکس پروفایل بارانی پاییزی عاشقانه و احساسی

حالا نوبت توست

باران پاییزی

مـن را اندازه بگیر

کدام مان ابر بیشتری داشتیم؟

1612971868 135 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

1612971869 774 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس نوشته های عاشقانه با حال و هوای باران پاییزی

1612971869 641 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس های عاشقانه دونفره هوای بارانی

1612971869 131 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

پروفایل باران بهاری

بیشتر بخوانید:  اس ام اس تبریک روز بهزيستی و تامین اجتماعی

1612971869 848 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

زیر باران انگار

چهره ات زیباتر

چشمانت گیراتر

دستانت مهربان تر

هـمه چیز خیس و تر شده بود

آسمان ذوق زده بود

قطره‌ها نا آرام

سر تـو دعوا بود

باران پاییزی

جزء بـه لمس تن تـو

هیچ دلیلی نداشت

بهمین خاطر بود

کـه میان هـمـه آدمها

هیچ‌کس بـه اندازه تـو خیس نشد

1612971869 739 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

پروفایل باران و دلتنگی

1612971869 913 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران برای پروفایل

1612971869 124 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی زیبا

1612971869 976 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس نوشته باران ببار

1612971870 750 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

باران پاییزی

می ریخت

از سطر چشم هایت

مـن زیر آبشار حرف

با چتر پاره

بـه دنبال واژه اي

برای زردی ات بودم.

1612971870 259 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران و پنجره

1612971870 80 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس بارش باران در شب

1612971870 606 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس باران پاییزی

1612971870 267 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل روز بارانی | عکس نوشته هوای بارانی
عاشقانه

1612971870 480 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

این ابرها

بیشتر بخوانید:  اسباب‌بازی 500 میلیون تومانی! + عکس

نقشه کشیدند

تا چشم هایم دور از تـو باشند

چون کـه میدانند

فقط شانه‌هاي تـو

جان پناه باران پاییزی ست.

1612971870 794 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس های عاشقانه باران پاییزی دونفره

1612971870 132 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی دخترانه

1612971870 813 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی بدون متن

1612971870 617 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

شعر درباره بارون پاییزی

1612971871 781 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی خاص

هرشب خیال تـو

می پیچد درفضای خانه

بازهم قرار دیدارمان را در خواب می‌گذارم

مـن، تنها دیوانه اي هستم

کـه وانمود می‌کنم

حال دلم خوب اسـت

و هيچ دل تنگ نیستم

امّا تـو حساب دلتنگی هایم را نگه دار

شاید روزی

درکوچه پس کوچه‌هاي دلتنگی

سهمم را از باران پاییزی بگیرم

1612971871 750 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی غمگین

1612971871 733 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارونی عاشقانه

1612971871 868 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل باران پاییزی

1612971871 348 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارانی

1612971871 969 عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه متن دار فارسی و عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه | متن دار فارسی و انگلیسی

عکس پروفایل بارون پاییزی عاشقانه

نیا باران زمین جای قشنگی نیست

بیشتر بخوانید:  بیوگرافی فرخ نعمتی + عکس های فرخ نعمتی

مـن از جنس زمینم و خوب می‌دانم

کـه گل در عقد زنبور اسـت

اما یک طرف سودای بلبل

وز یک طرف بال و پر پروانه را هم

دوست میدارد

نیا باران پشیمان می شوی از آمدن

زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم خوب می‌دانم

کـه این جا جمعه بازار اسـت

و دیدم عشق را در بسته هاي زرد کوچک

نسیه میدادند

در این جا قدر مردم رابه جو اندازه میگیرند

دراینجا شعر حافظ رابه فال کولیان

در بـه در اندازه می‌گیرند

مـن از جنس زمینم مـن خوب می‌دانم

این جا جای قشنگی نیست

برگرفته از پارس ناز

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

عکس نوشته های غمگین تسلیت

[ad_1] عکس نوشته تسلیت فوت اقوام عکس نوشته تسلیت مَرگ یا وفات یا درگذشت در …