عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 -2019

[ad_1]

عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

دم چشمهایت گرم
با آن دوستت دارم های عاشقانه اش…
از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !

1612887310 671 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

عکس های
عاشقانه

1612887310 366 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887310 479 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887310 653 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887310 916 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

مـَــن
کَـســـیَــــــم ﮐــﻪ
ﻭﻗﺘــــــــﯽ ﯾـﻪ نَــــــفَــــــــرو
ﺩﻭﺳــــــــــﺖ داشتـــه بــــاشَـــــــــــــم…
ﻭﺍﺳــــــﻪ ﺑــقــیــــه
ﻧﻤــــــــﺎﺯ “مِــــیِـّــــــتــــــــ”
مــــــی خــــونَــــــم

1612887311 391 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 451 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 875 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 116 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

تو من را بهتر می شناسی
وقتی لبخند می زنم
یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام
یعنـــــی
آنقدر دوستت دارم
که هیچ سنگریزه ای
خوشبختی ام را به هم نمی زند !

1612887311 61 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 986 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 642 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

1612887311 150 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019 عکس های عاشقانه زوج های دونفره 98 2019

برگرفته از پارس ناز

[ad_2]
بیشتر بخوانید:  عکس های عاشقانه زوج های شاد و دوست داشتنی

مطلب پیشنهادی

عکس نوشته های غمگین تسلیت

[ad_1] عکس نوشته تسلیت فوت اقوام عکس نوشته تسلیت مَرگ یا وفات یا درگذشت در …